Corona

Verhuur van het groepsverblijf

Vanwege het coronavirus verwachten wij van u het volgende:

 • Bij aankomst mag er 1 persoon de receptie betreden.
 • U bent alleen welkom als u op het gehele terrein 1,5 meter afstand houdt!
 • Gebruik zoveel mogelijk uw eigen sanitair, als u het gezamenlijke sanitair gebruikt, maak het na gebruik schoon.
 • Zoals de SVR voorschrijft nemen wij aan dat u uw eigen hygiëne spullen mee heeft, voor bijvoorbeeld het toilet, zodat u geen spullen van iemand anders hoeft te gebruiken, gebruik bijvoorbeeld niet de algemene zeep omdat iedereen daar aanzit etc.
 • Leef de regels na vanuit het RIVM
 • De adviezen van dit moment nog even op een rij:
   –    Schud geen handen.
   –    Was regelmatig en goed je handen.
   –    Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
   –    Gebruik papieren zakdoekjes, houdt 1,5 meter afstand

Beneden in de eetkeuken hebben we de tafels op 1,5 meter afstand gezet, zodat iedereen afstand kan bewaren. (Tevens kunt u hier ook loungen wat boven in de nieuwe zitruimte ook mogelijk is) In de extra zitruimte boven, de huiskamer, is er ook genoeg ruimte, ook om de groep eventueel te splitsen met etenstijd etc. Er is in ons groepsverblijf  genoeg ruimte om afstand te houden van elkaar.

Op het terras buiten staan kleinere tafels  die op 1,5 meter afstand staan. Aan elke tafel kunnen 4 personen eten. Indien jullie niet uit hetzelfde huishouden komen dan kunnen jullie met minder personen aan de tafels zitten. Tevens is er tape op grond om de afstand te waarborgen.

De slaapkamers hebben we aangepast. Bij de stapelbedden ligt er een persoon onderin met zijn hoofd naar de linkerkant en degene die bovenin slaapt slaapt met zijn hoofd naar de rechterkant. Ook in deze kamer is de 1,5 meter nu gewaarborgd. De 2 slaapkamers beneden hebben gedeeld sanitair. Maar dit wordt ook veranderd, de kamer Friendship en White Dream krijgen eigen sanitair. Per kamer, hangt er een briefje op de deuren van de toiletten en de douches waarop staat bij welke kamer deze horen. De nieuwe huiskamer/relaxruimte boven  daar moet ook de 1,5 meter gewaarborgd worden, dit wordt  aangegeven met tape op de grond, waar je wel en niet mag zitten. We hebben 6 slaapkamers met eigen sanitair! 5 slaapkamers voor 6 personen en 1 slaapkamer voor 12 personen. Tevens hangen er overal stickers om de 1,5 meter te waarborgen. De groep is zelf verantwoordelijk dat de 1,5 meter gewaarborgd wordt, in het hele verblijf en daarbuiten. Bij niet waarborgen moeten wij u de toegang tot de accommodatie ontzeggen.

Hieronder een brief die we meesturen aan onze gasten:

Beste gasten,

Net als u, worstelen wij met de onzekere situatie rond de Corona-maatregelen. Wij willen u en uw groep graag ontvangen, maar het verleden heeft geleerd dat dit niet altijd kan. Omdat wij verplicht gesloten zijn of omdat er voor u beperkingen golden om als groep samen te komen op grond van de Nederlandse maatregelen.

Graag maken wij duidelijke afspraken hoe wij gezamenlijk omgaan met eventuele overheidsmaatregelen.

 1. Wanneer er geen beperkingen gelden voor het gebruik van de gehuurde accommodatie, dan gelden gewoon de algemene voorwaarden en daarin opgenomen annuleringsvoorwaarden, deze heeft u met boeken meegestuurd gekregen
 2. Gelden er beperkingen rond het gebruik van de accommodatie waar wij (binnen redelijke grenzen) iets aan kunnen doen m.b.t. de inrichting of indeling, dan spannen wij ons in om dat voor u te verzorgen. Is dit mogelijk, dan gelden er in feite geen beperkingen. Maatregelen die uzelf in alle redelijkheid in acht moet en kunt nemen, gelden niet als een beperking.
 3. Maken de beperkingen en/of de aanpassingen het onmogelijk om de accommodatie met uw gehele gezelschap te gebruiken? Dan kunt u ervoor kiezen om de kale huursom (excl. schoonmaak- en andere kosten) naar rato van de groepsaanpassing als korting (met een maximum van 50%) te ontvangen. Óf de reservering eenmalig 2x of 3x om te boeken naar een andere datum.

Omboeken is tevens mogelijk wanneer de accommodatie in zijn geheel niet gebruikt kan worden wegens de geldende overheidsmaatregelen.

4.Bij een omboeking, bent u 20% administratiekosten verschuldigd over de kale huurprijs. De nieuwe datum dient te liggen binnen 12 maanden na de geboekte periode en tegen de voor die periode geldende voorwaarden.

Besluit u geen gebruik te maken van de omboekingsmogelijkheid, dan geldt (in afwijking van de annuleringsregeling) dat u op dat moment 50% van de totale huursom aan annuleringskosten aan ons verschuldigd bent.

5.Indien een reservering voor een tweede maal omgeboekt zou moeten worden, dan gelden in beginsel de uitgangspunten onder punt 4 – tenzij partijen andere afspraken maken. Verder geldt dat wij, in onderling overleg, van deze afspraken kunnen afwijken bij onvoorziene situaties.

Bijgewerkt op 6 april 2021